FNV-Belastingservice.in-Deventer.nl

Website van de werkgroep Deventer van FNV-Belastingservice

Laatste Update: donderdag 31 januari 2013 16:21

 

Home

FNV-Belastingservice in Deventer

De belastingservice van de FNV is een gratis service van de FNV voor leden van de bij de FNV aangesloten vakbonden. De uitvoering van deze service geschiedt door vrijwilligers, die daarvoor van de FNV een professionele scholing ontvangen! FNV-Belastingservice is dan ook ISO-gecertificeerd!

In Deventer heeft FNV-Belastingservice een team van ruim veertig  vrijwilligers. We verzorgen in de maanden februari en maart en reeks invulavonden en dagaangiftes. Zodat iedereen de aangifte tijdig voor 1 april bij de belastingdienst kan hebben. Daarnaast zijn er maandelijks spreekuren: vrijwel iedere 2e en 4e dinsdag van de maand! [Precieze data zie spreekuren in 2013 en 2014] Het adres is: FNV-Belastingservice, Rielerweg 110 (Het neiwue speeltuingebouw de Driehoek), 7416 XA Deventer, tel 0570-609605 (tijdens de spreekuren) of 0621247986 

Contact per Email :fnv-belastingservice@in-deventer.nl

 

Aangifte 2012

Invulmomenten

Aangifte 2012 

Wat moet u meebrengen?

Aangifte 2012

Aanmelden voor een invulmoment [contact]

Nazorg en Problemen

Spreekuren in 2013 en 2014